Hoists รอก

รอกโซ่มือสาว , รอกวิ่ง , ลูกกลิ้งจับสายไฟ , รอกทด , รอกเชือก , รอกเปิดข้าง , รอกดำ , รอกยกงานหนัก , รอกสเตนเลส

รอกโซ่มือสาว
รอกโซ่มือสาว
SIZE : ขนาด
0.5 ตัน 1 ตัน 1.5 ตัน 2 ตัน
3 ตัน 5 ตัน 10 ตัน
รอกวิ่ง
รอกวิ่งมือผลักรอกวิ่งมือสาว
SIZE : ขนาด
0.5 ตัน 1 ตัน 1.5 ตัน 2 ตัน
3 ตัน 5 ตัน 10 ตัน 15 ตัน
ลูกกลิ้งจับสายไฟ
ลูกกลิ้งจับสายไฟ
ตัวเล็ก ตัวใหญ่
รอกทด (หัวตะขอ,หัวห่วง)
รอกทด
SIZE : ขนาด
3 ตัน 5 ตัน
รอกเชือก
รอกเชือก
ร่องเดี่ยว ร่องคู่
SIZE : ขนาด
3" 4" 5" 6"
รอกเปิดข้าง (หัวตะขอ,หัวห่วง)
รอกเปิดข้าง
SIZE : ขนาด
รับน้ำหนัก
3"
0.5 ตัน
4"
1 ตัน
5"
1.5 ตัน
6"
2 ตัน
8"
4 ตัน
10"
5 ตัน
รอกดำ
รอกดำ
ร่องเดี่ยว
1/2" 3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2" 2" 2 1/2" 3"
ร่องคู่
3/4" 1" 1 1/4"
รอกยกงานหนัก (หัวโอเมก้า , หัวตะขอ)
รอกยกงานหนัก หัวโอเมก้า หัวตะขอ
SIZE : ขนาด
4.5" x 4 ตัน 6" x 8 ตัน 8" x 8 ตัน
รอกสแตนเลส
รอกสเตนเลส
SIZE : ขนาด
1" 1 1/4" 2"
Have questions? Feel free.
Contact us